Podmínky a pravidla

Pravidla a podmínky

Vítejte na soccerpros-cz.com!

Tyto obchodní podmínky popisují pravidla a předpisy pro používání webových stránek soccerpros-cz.com, které se nacházejí na adrese https://soccerpros-cz.com/.

Vstupem na tuto webovou stránku předpokládáme, že souhlasíte s těmito podmínkami. Nepokračujte v používání soccerpros-cz.com, pokud nesouhlasíte se všemi podmínkami uvedenými na této stránce.

Soubory cookie:

Web používá soubory cookie, které vám pomohou personalizovat váš online zážitek. Vstupem na soccerpros-cz.com jste souhlasili s používáním požadovaných souborů cookie.

Cookie je textový soubor, který server webové stránky umístí na váš pevný disk. Soubory cookie nelze používat ke spouštění programů ani k doručování virů do vašeho počítače. Soubory cookie jsou jedinečně přiřazeny vám a může je číst pouze webový server v doméně, která vám soubor cookie vydala.

Soubory cookie můžeme používat ke shromažďování, ukládání a sledování informací pro statistické nebo marketingové účely k provozování našich webových stránek. Máte možnost přijmout nebo odmítnout volitelné soubory cookie. Existují některé požadované soubory cookie, které jsou nezbytné pro provoz našich webových stránek. Tyto soubory cookie nevyžadují váš souhlas, protože fungují vždy. Mějte prosím na paměti, že přijetím požadovaných souborů cookie přijímáte také soubory cookie třetích stran, které mohou být použity prostřednictvím služeb poskytovaných třetími stranami, pokud takové služby používáte na našich webových stránkách, například okno pro zobrazení videa poskytované třetími stranami a integrované do našeho webu.

Licence:

Pokud není uvedeno jinak, soccerpros-cz.com a/nebo jeho poskytovatelé licencí vlastní práva duševního vlastnictví pro veškerý materiál na soccerpros-cz.com. Všechna práva duševního vlastnictví jsou vyhrazena. Můžete k tomu přistupovat z webu soccerpros-cz.com pro vlastní osobní použití, na které se vztahují omezení stanovená v těchto podmínkách.

Nesmíte:

 • Zkopírujte nebo znovu publikujte materiál z webu soccerpros-cz.com
 • Prodávejte, půjčujte nebo licencujte materiál od soccerpros-cz.com
 • Reprodukujte, duplikujte nebo kopírujte materiál z webu soccerpros-cz.com
 • Redistribuujte obsah ze soccerpros-cz.com

Tato smlouva začíná dnem uzavření této smlouvy.

Části této webové stránky nabízejí uživatelům možnost zveřejňovat a vyměňovat si názory a informace v určitých oblastech webové stránky. soccerpros-cz.com nefiltruje, neupravuje, nepublikuje ani nekontroluje komentáře před jejich přítomností na webu. Komentáře neodrážejí názory a názory soccerpros-cz.com, jeho zástupců a/nebo přidružených společností. Komentáře odrážejí názory a názory osoby, která zveřejňuje své názory a názory. V rozsahu povoleném příslušnými zákony nenese soccerpros-cz.com odpovědnost za komentáře ani jakoukoli odpovědnost, škody nebo výdaje způsobené a/nebo utrpěné v důsledku jakéhokoli použití a/nebo zveřejnění a/nebo vzhledu komentáře na tomto webu.

soccerpros-cz.com si vyhrazuje právo monitorovat všechny Komentáře a odstranit jakékoli Komentáře, které lze považovat za nevhodné, urážlivé nebo způsobují porušení těchto Podmínek.

Zaručujete a prohlašujete, že:

 • Jste oprávněni zveřejňovat Komentáře na našich webových stránkách a máte k tomu všechny potřebné licence a souhlasy;
 • Komentáře nenarušují žádná práva duševního vlastnictví, včetně, bez omezení, autorských práv, patentů nebo ochranných známek jakékoli třetí strany;
 • Komentáře neobsahují žádný pomlouvačný, urážlivý, urážlivý, neslušný nebo jinak nezákonný materiál, který je zásahem do soukromí.
 • Komentáře nebudou použity k vymáhání nebo propagaci podnikání nebo zvyků nebo k prezentaci komerčních aktivit nebo nezákonných aktivit.

Tímto udělujete soccerpros-cz.com nevýhradní licenci k použití, reprodukování, úpravě a opravňujete ostatní k použití, reprodukci a úpravě jakýchkoli vašich komentářů v jakékoli formě, formátech nebo médiích.

Hyperlinking na náš obsah:

Následující organizace mohou odkazovat na naše webové stránky bez předchozího písemného souhlasu:

 • Vládní agentury;
 • Vyhledávače;
 • Zpravodajské organizace;
 • Distributoři online adresářů mohou odkazovat na naši webovou stránku stejným způsobem, jakým odkazují na webové stránky jiných uvedených společností; a
 • Podniky akreditované v celém systému s výjimkou oslovování neziskových organizací, charitativních nákupních center a charitativních fundraisingových skupin, které nesmějí odkazovat na naši webovou stránku.

Tyto organizace mohou odkazovat na naši domovskou stránku, na publikace nebo na jiné webové stránky, pokud odkaz: (a) není žádným způsobem klamavý; (b) nepravdivě nenaznačuje sponzorství, podporu nebo schválení propojující strany a jejích produktů a/nebo služeb; a (c) zapadá do kontextu stránky odkazující strany.

Můžeme zvážit a schválit další žádosti o propojení od následujících typů organizací:

 • běžně známé spotřebitelské a/nebo obchodní informační zdroje;
 • komunitní weby dot.com;
 • sdružení nebo jiné skupiny zastupující charitativní organizace;
 • online distributoři adresářů;
 • internetové portály;
 • účetní, právní a poradenské firmy; a
 • vzdělávací instituce a obchodní sdružení.

Žádosti o propojení od těchto organizací schválíme, pokud se rozhodneme, že: (a) odkaz nebude působit nepříznivě pro nás nebo pro naše akreditované podniky; (b) organizace u nás nemá žádné negativní záznamy; (c) přínos pro nás z viditelnosti hypertextového odkazu kompenzuje absenci soccerpros-cz.com; a (d) odkaz je v kontextu obecných informací o zdrojích.

Tyto organizace mohou odkazovat na naši domovskou stránku, pokud odkaz: (a) není žádným způsobem klamavý; (b) nepravdivě nenaznačuje sponzorství, podporu nebo schválení propojující strany a jejích produktů nebo služeb; a (c) zapadá do kontextu stránky odkazující strany.

Pokud jste jednou z organizací uvedených v odstavci 2 výše a máte zájem o propojení s našimi webovými stránkami, musíte nás informovat zasláním e-mailu na adresu soccerpros-cz.com. Uveďte prosím své jméno, název vaší organizace, kontaktní údaje a také adresu URL vašeho webu, seznam všech adres URL, ze kterých chcete odkazovat na naše webové stránky, a seznam adres URL na našem webu, na které byste chtěli odkaz. Počkejte 2-3 týdny na odpověď.

Schválené organizace mohou hypertextově odkazovat na naše webové stránky takto:

 • používáním našeho názvu společnosti; nebo
 • Použitím jednotného lokátoru zdrojů, na který je odkazováno; nebo
 • Použití jakéhokoli jiného popisu naší webové stránky, na kterou je odkazováno, má smysl v kontextu a formátu obsahu na stránce odkazující strany.

Žádné použití loga soccerpros-cz.com nebo jiného uměleckého díla nebude povoleno k propojení bez licenční smlouvy na ochrannou známku.

Odpovědnost za obsah:

Neneseme odpovědnost za žádný obsah, který se objeví na vašich webových stránkách. Souhlasíte s tím, že nás budete chránit a bránit proti všem nárokům, které jsou vzneseny na vašich webových stránkách. Na žádné webové stránce by se neměly objevit žádné odkazy, které by mohly být vykládány jako urážlivé, obscénní nebo trestné nebo které porušují, jinak porušují nebo obhajují porušování nebo jiné porušování práv třetích stran.

Výhrada práv:

Vyhrazujeme si právo požadovat, abyste odstranili všechny odkazy nebo jakýkoli konkrétní odkaz na naše webové stránky. Souhlasíte s okamžitým odstraněním všech odkazů na naše webové stránky na požádání. Vyhrazujeme si také právo tyto podmínky a zásady propojování kdykoli změnit. Nepřetržitým odkazováním na naši webovou stránku souhlasíte s tím, že budete vázáni a budete se řídit těmito podmínkami propojení.

Odstranění odkazů z našeho webu:

Pokud na našich webových stránkách najdete jakýkoli odkaz, který je z jakéhokoli důvodu urážlivý, můžete nás kdykoli kontaktovat a informovat nás. Budeme zvažovat žádosti o odstranění odkazů, ale nejsme povinni vám odpovídat nebo vám přímo odpovídat.

Nezaručujeme, že informace na této webové stránce jsou správné. Neručíme za jeho úplnost nebo přesnost, ani nezaručujeme, že zajistíme, že web zůstane dostupný nebo že materiál na webu bude aktuální.

Vyloučení odpovědnosti:

V maximálním rozsahu povoleném platnými zákony vylučujeme veškerá prohlášení, záruky a podmínky týkající se našich webových stránek a používání těchto webových stránek. Nic v tomto vyloučení odpovědnosti nebude:

 • omezit nebo vyloučit naši nebo vaši odpovědnost za smrt nebo zranění osob;
 • omezit nebo vyloučit naši nebo vaši odpovědnost za podvod nebo podvodné uvedení v omyl;
 • omezit jakékoli naše nebo vaše závazky jakýmkoli způsobem, který není povolen podle platných zákonů; nebo
 • vyloučit jakékoli naše nebo vaše závazky, které nemohou být vyloučeny podle platných zákonů.

Omezení a zákazy odpovědnosti uvedené v této části a jinde v tomto prohlášení: (a) podléhají předchozímu odstavci; a (b) řídí všechny závazky vyplývající z odmítnutí odpovědnosti, včetně závazků vyplývajících ze smlouvy, z deliktu a za porušení zákonných povinností.

Dokud jsou webové stránky a informace a služby na webových stránkách poskytovány zdarma, neneseme odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo poškození jakékoli povahy.